dot dot
dot
dot
เป็นเพื่อนกับเรา
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
dot
dot
dot
bulletแหวนไพลิน(Blue Sapphire)
bulletแหวนบุศราคัม
bulletแหวนมรกต
bulletแหวนทับทิม(Ruby)
bulletแหวน Pink Sapphire
bulletแหวน Tsavorite
bulletแหวนพลอยอื่นๆ
bulletต่างหูไพลิน(Blue Sapphire)
bulletต่างหูบุศราคัม
bulletต่างหูมรกต
bulletต่างหูทับทิม(Ruby)
bulletต่างหู Pink Sapphire
bulletต่างหู Tsavorite
bulletต่างหูพลอยอื่่นๆ
bulletสร้อยคอไพลิน(Blue Sapphire)
bulletสร้อยคอบุศราคัม
bulletสร้อยคอมรกต
bulletสร้อยคอทับทิม(Ruby)
bulletสร้อยคอ Pink Sapphire
bulletสร้อยคอ Tsavorite
bulletสร้อยคอพลอยอื่นๆ
bulletจี้ไพลิน(Blue Sapphire)
bulletจี้บุศราคัม
bulletจี้มรกต
bulletจี้ทับทิม(Ruby)
bulletจี้ Pink Sapphire
bulletจี้ Tsavorite
bulletจี้พลอยอื่นๆ
bulletสร้อย/กำไลข้อมือไพลิน
bulletสร้อย/กำไลข้อมือบุศราคัม
bulletสร้อย/กำไลข้อมือมรกต
bulletสร้อย/กำไลข้อมือทับทิม(Ruby)
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Pink Sappire
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Tsavorite
bulletสร้อย/กำไลข้อมือพลอยอื่นๆ
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บ้านพักหลังใหญ่ ปากช่อง เขาใหญ่
ตรวจสอบสถานะทางไปรษณีย์

มูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์
โรงรับจำนำย่งฮวดสูง ของหลุดจำนำ ของมือสอง


แหวน


แหวนทองคำขาว (นน.ทองคำขาว 4.6 เพชร 14P=0.50 กะรัต) ราคา : 19,000 บาทYR4553

แหวนทองคำขาว

(นน.ทองคำขาว 4.6 เพชร 14P=0.50 กะรัต)

ราคา : 19,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทองคำขาว 4.8 เพชร 10P=0.35 กะรัต) ราคา : 16,000 บาทYR4552

แหวนทองคำขาว

(นน.ทองคำขาว 4.8 เพชร 10P=0.35 กะรัต)

ราคา : 16,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทองคำขาว 5.3 เพชร 10P=0.40 กะรัต) ราคา : 17,000 บาทํYR4550

แหวนทองคำขาว

(นน.ทองคำขาว 5.3 เพชร 10P=0.40 กะรัต)

ราคา : 17,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทองคำขาว 4.8 เพชร 11P=0.30 กะรัต) ราคา : 15,000 บาทYR4549

แหวนทองคำขาว

(นน.ทองคำขาว 4.8 เพชร 11P=0.30 กะรัต)

ราคา : 15,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทองคำขาว 8.7 เพชร 36P=1.25 กะรัต) ราคา : 39,000 บาทYR4547

แหวนทองคำขาว

(นน.ทองคำขาว 8.7 เพชร 36P=1.25 กะรัต)

ราคา : 39,000 บาท

แหวนชู1P (นน.ทอง 2.5 กรัม เพชร 1P=0.51 กะรัต) ราคา : 27,000 บาทAR1928

แหวนชู1P

(นน.ทอง 2.5 กรัม เพชร 1P=0.51 กะรัต)

ราคา : 27,000 บาท

แหวนชู1P (นน.ทอง 3 กรัม เพชร 1P=51 กะรัต) ราคา : 28,000 บาทAR1926

แหวนชู1P

(นน.ทอง 3 กรัม เพชร 1P=0.51 กะรัต)

ราคา : 28,000 บาท

แหวนทับทิมเพชรข้าง3ขา (นน.ทอง 5.9 กรัม เพชร 30P=0.249 กะรัต ทับทิม 8.16 กะรัต) ราคา : 21,000 บาทAR1897

แหวนทับทิมเพชรข้าง3ขา

(นน.ทอง 5.9 กรัม เพชร 30P=0.24 กะรัต ทับทิม 8.16 กะรัต)

ราคา : 21,000 บาท

แหวนทับทิมเพชรข้าง (นน.ทอง 5.9 กรัม เพชร 38P=0.39 กะรัต ทับทิม 4.98 กะรัต) ราคา : 22,000 บาทAR1896

แหวนทับทิมเพชรข้าง

(นน.ทอง 5.9 กรัม เพชร 38P=0.39 กะรัต ทับทิม 4.98 กะรัต)

ราคา : 22,000 บาท

แหวนทับทิมเพชรล้อม (นน.ทอง 9.8 กรัม เพชร 54P=0.74 กะรัต ทับทิม 12.37 กะรัต) ราคา : 39,000 บาทAR1861

แหวนทับทิมเพชรล้อม

(นน.ทอง 9.8 กรัม เพชร 54P=0.74 กะรัต ทับทิม 12.37 กะรัต)

ราคา : 39,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทอง 10.5 กรัม เพชร 62P=1.90, กลม102P=1.95 กะรัต ) ราคา : 94,000 บาทYR4460

แหวนทองคำขาว

(นน.ทอง 10.5 กรัม เพชร 62P=1.90, กลม102P=1.95 กะรัต )

ราคา : 94,000 บาท

แหวนแถวล้อมเพชร (นน.ทอง 7.2 กรัม เพชร 4P=1.00, 32P=0.85 กะรัต) ราคา : 59,000 บาทAR1820

แหวนแถวล้อมเพชร

(นน.ทอง 7.2 กรัม เพชร 4P=1.00, 32P=0.85 กะรัต)

ราคา : 59,000 บาท

แหวนแถวคลื่น (นน.ทองคำขาว 4.8 กรัม เพชร 24P=0.72, กลม6P=0.06 กะรัต) ราคา 23,000 บาทYR4420

แหวนแถวคลื่น

(นน.ทองคำขาว 4.8 กรัม เพชร 24P=0.72, กลม6P=0.06 กะรัต)

ราคา 23,000 บาท

แหวนแถวไขว้หน้ากว้าง (นน.ทองคำขาว 8.3 กรัม เพชร 32P=1.16, กลม18P=0.20 กะรัต) ราคา 39,000 บาทYR4419

แหวนแถวไขว้หน้ากว้าง

(นน.ทองคำขาว 8.3 กรัม เพชร 32P=1.16, กลม18P=0.20 กะรัต)

ราคา 39,000 บาท

แหวนเหลี่ยมแถว (นน.ทองคำขาว 5.8 กรัม เพชร 38P=1.50 กะรัต) ราคา 38,000 บาทYR4418

แหวนเหลี่ยมแถว

(นน.ทองคำขาว 5.8 กรัม เพชร 38P=1.50 กะรัต)

ราคา 38,000 บาท

แหวน2แถวไขว้ (นน.ทองคำขาว 3 กรัม เพชร 12P=0.35, กลม7P=0.07 กะรัต) ราคา 14,000 บาทYR4416

แหวน2แถวไขว้

(นน.ทองคำขาว 3 กรัม เพชร 12P=0.35, กลม7P=0.07 กะรัต)

ราคา 14,000 บาท

แหวนหยัก (นน.ทองคำขาว 2.8 กรัม เพชร 7P=0.20, กลม10P=0.10 กะรัต) ราคา 12,000 บาทYR4415

แหวนหยัก

(นน.ทองคำขาว 2.8 กรัม เพชร 7P=0.20, กลม10P=0.10 กะรัต)

ราคา 12,000 บาท

แหวนดอกไม้ (นน.ทอง 3.8 กรัม เพชร 1P=0.35, 10P=0.45 กะรัต) ราคา : 28,000 บาทAR1762

แหวนดอกไม้

(นน.ทอง 3.8 กรัม เพชร 1P=0.35, 10P=0.45 กะรัต)

ราคา : 28,000 บาท

แหวนทอง+ (นน.ทอง 6.7 กรัม เพชร 28P=2.35 กะรัต) ราคา : 58,000 บาท YR4377

แหวนทอง+

(นน.ทอง 6.7 กรัม เพชร 28P=2.35 กะรัต)

ราคา : 58,000 บาท 

แหวนแถว (นน.ทอง 6.9 กรัม เพชร 10P=0.44, 74P=1.75 กะรัต) ราคา : 55,000 บาท YR4217

แหวนแถว

(นน.ทอง 6.9 กรัม เพชร 10P=0.44, 74P=1.75 กะรัต)

ราคา : 55,000 บาท 

แหวนทองคำขาว Yellowish Orange ใบเซอร์ฯ (นน.ทอง 4.7 กรัม เพชร 1P=0.47, 48P=0.51 กะรัต) ราคา : 35,000 บาทYR4309

แหวนทองคำขาว Yellowish Orange ใบเซอร์ฯ

(นน.ทอง 4.7 กรัม เพชร 1P=0.47, 48P=0.51 กะรัต)

ราคา : 35,000 บาท

แหวนทองคำขาว Orangy Yellow ใบเซอร์ฯ (นน.ทอง 2.4 กรัม เพชร 1P=0.75, 10P=0.10 กะรัต) ราคา : 67,000 บาทYR4307

แหวนทองคำขาว Orangy Yellow ใบเซอร์ฯ

(นน.ทอง 2.4 กรัม เพชร 1P=0.75, 10P=0.10 กะรัต)

ราคา : 58,000 บาท

แหวนทองคำขาว Orangy Yellow ใบเซอร์ฯ (นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.78, 18P=0.18 กะรัต) ราคา : 52,000 บาทYR4306

แหวนทองคำขาว Orangy Yellow ใบเซอร์ฯ

(นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.78, 18P=0.18 กะรัต)

ราคา : 52,000 บาท

แหวนทองคำขาว Brownish Yellow ใบเซอร์ฯ (นน.ทอง 2.4 กรัม เพชร 1P=0.84, 32P=0.35 กะรัต) ราคา : 52,000 บาทYR4304

แหวนทองคำขาว Brownish Yellow ใบเซอร์ฯ

(นน.ทอง 2.4 กรัม เพชร 1P=0.84, 32P=0.35 กะรัต)

ราคา : 52,000 บาท

แหวนทองคำขาว Fancy Yellow (นน.ทอง 2.3 กรัม เพชร 1P=0.73, 28P=0.30 กะรัต) ราคา : 70,000 บาทYR4303

แหวนทองคำขาว Fancy Yellow ใบเซอร์ฯ

(นน.ทอง 2.3 กรัม เพชร 1P=0.73, 28P=0.30 กะรัต)

ราคา : 70,000 บาท

แหวนมุกดำ (นน.ทอง 5.4 กรัม เพชร 10P=0.10, 17P=0.48 กะรัต) ราคา : 21,000 บาทYR4210

แหวนมุกดำ

(นน.ทอง 5.4 กรัม เพชร 10P=0.10, 17P=0.48 กะรัต)

ราคา : 21,000 บาท

แหวนกลม+เหลี่ยม (นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 5P=0.50, 22P=0.54 กะรัต) ราคา : 32,000 บาทYR4204

แหวนกลม+เหลี่ยม

(นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 5P=0.50, 22P=0.54 กะรัต)

ราคา : 32,000 บาท

แหวนหัวใจไขว้ (นน.ทอง 4.1 กรัม เพชร 74P=0.85 กะรัต) ราคา : 23,000 บาทYR4201

แหวนหัวใจไขว้

(นน.ทอง 4.1 กรัม เพชร 74P=0.85 กะรัต)

ราคา : 23,000 บาท

แหวนมุกทอง (นน.ทอง 9.5 กรัม เพชร 120P=1.25 กะรัต) ราคา : 39,000 บาทYR4199

แหวนมุกทอง

(นน.ทอง 9.5 กรัม เพชร 120P=1.25 กะรัต)

ราคา : 39,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทอง 3.7 กรัม เพชร 2P=0.16, 21P=0.50 กะรัต) ราคา : 20,000 บาทYR4197

แหวนทองคำขาว

(นน.ทอง 3.7 กรัม เพชร 2P=0.16, 21P=0.50 กะรัต)

ราคา : 20,000 บาท

[Go to top]Tel.0-2881-0002 M: แป้ง 087-8053839(Ais) ,นา 081-5625088(Dtac) ,อ้อ 094-7897952(Dtac) ,น้อง 086-9710488(Dtac) ,เมย์ 089-9912909(Ais) ,รัตน์ 085-4078414(Dtac)
เพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ โรงรับจำนำของแท้ แหวนเพชรหลุดจำนำ สร้อย จี้ นาฬิกา Rolex มือสอง กรอบเพชร รับสั่งทำตามออเดอร์ ราคาถูก คุณภาพดี รับประกันสินค้า ขายคืน เปลี่ยน จำนำ เจ้าของโรงรับจำ ขายเอง