dot dot
dot
dot
เป็นเพื่อนกับเรา
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
dot
dot
dot
bulletแหวนไพลิน(Blue Sapphire)
bulletแหวนบุศราคัม
bulletแหวนมรกต
bulletแหวนทับทิม(Ruby)
bulletแหวน Pink Sapphire
bulletแหวน Tsavorite
bulletแหวนพลอยอื่นๆ
bulletต่างหูไพลิน(Blue Sapphire)
bulletต่างหูบุศราคัม
bulletต่างหูมรกต
bulletต่างหูทับทิม(Ruby)
bulletต่างหู Pink Sapphire
bulletต่างหู Tsavorite
bulletต่างหูพลอยอื่่นๆ
bulletสร้อยคอไพลิน(Blue Sapphire)
bulletสร้อยคอบุศราคัม
bulletสร้อยคอมรกต
bulletสร้อยคอทับทิม(Ruby)
bulletสร้อยคอ Pink Sapphire
bulletสร้อยคอ Tsavorite
bulletสร้อยคอพลอยอื่นๆ
bulletจี้ไพลิน(Blue Sapphire)
bulletจี้บุศราคัม
bulletจี้มรกต
bulletจี้ทับทิม(Ruby)
bulletจี้ Pink Sapphire
bulletจี้ Tsavorite
bulletจี้พลอยอื่นๆ
bulletสร้อย/กำไลข้อมือไพลิน
bulletสร้อย/กำไลข้อมือบุศราคัม
bulletสร้อย/กำไลข้อมือมรกต
bulletสร้อย/กำไลข้อมือทับทิม(Ruby)
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Pink Sappire
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Tsavorite
bulletสร้อย/กำไลข้อมือพลอยอื่นๆ
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บ้านพักหลังใหญ่ ปากช่อง เขาใหญ่
ตรวจสอบสถานะทางไปรษณีย์

มูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์
โรงรับจำนำย่งฮวดสูง ของหลุดจำนำ ของมือสอง


แหวน


แหวน Pizza (นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 1P=0.33, 18P=0.41กะรัต) ราคา : 29,000 บาทAR2626

แหวน Pizza

(นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 1P=0.33, 18P=0.41กะรัต)

ราคา : 29,000 บาท

แหวนไพลิน (นน.ทอง 3.8 กรัม เพชร 6P=0.41 กะรัต ไพลิน 3.19 กะรัต) ราคา : 14,000 บาทAR2594

แหวนไพลิน

(นน.ทอง 3.8 กรัม เพชร 6P=0.41 กะรัต ไพลิน 3.19 กะรัต)

ราคา : 14,000 บาท

แหวนตาข่าย (นน.ทอง 5.7 กรัม เพชร 16P=0.20, 28P=1.26 กะรัต) ราคา : 51,000 บาทAR2603

แหวนตาข่าย

(นน.ทอง 5.7 กรัม เพชร 16P=0.20, 28P=1.26 กะรัต)

ราคา : 51,000 บาท

แหวนทับทิม+เพชร (นน.ทอง 2.2 กรัม เพชร 2P=0.10 กะรัต ทับทิม 0.30 กะรัต) ราคา : 7,000 บาทAR2601

แหวนทับทิม+เพชร

(นน.ทอง 2.2 กรัม เพชร 2P=0.10 กะรัต ทับทิม 0.30 กะรัต)

ราคา : 7,000 บาท

แหวนบุศราคัมหัวใจ (นน.ทอง 8.2 กรัม เพชร 10P=1.10, 48P=1.80 กะรัต บุศราคัม 2.07 กะรัต) ราคา : 84,000 บาทYR4961

แหวนบุศราคัมหัวใจ

(นน.ทอง 8.2 กรัม เพชร 10P=1.10, 48P=1.80 กะรัต บุศราคัม 2.07 กะรัต)

ราคา : 84,000 บาท

แหวนไพลินล้อมเพชร (นน.ทอง 7.8 กรัม เพชร 16P=1.28 กะรัต ไพลิน 6.48 กะรัต) ราคา : 46,000 บาทAR2573

แหวนไพลินล้อมเพชร

(นน.ทอง 7.8 กรัม เพชร 16P=1.28 กะรัต ไพลิน 6.48 กะรัต)

ราคา : 46,000 บาท

แหวนไพลินล้อมเพชร (นน.ทอง 6.1 กรัม เพชร 14P=1.50 กะรัต ไพลิน 5.06 กะรัต) ราคา : 46,000 บาทAR2572

แหวนไพลินล้อมเพชร

(นน.ทอง 6.1 กรัม เพชร 14P=1.50 กะรัต ไพลิน 5.06 กะรัต)

ราคา : 46,000 บาท

แหวน4P (นน.ทอง 6.2 กรัม เพชร 4P=0.67, 16P=0.27 กะรัต) ราคา : 34,000 บาทAR2571

แหวน4P

(นน.ทอง 6.2 กรัม เพชร 4P=0.67, 16P=0.27 กะรัต)

ราคา : 34,000 บาท

แหวนชูเพชรล้อม (นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 1P=0.52, 2P=0.08, 6P=0.67 กะรัต) ราคา : 51,000 บาทAR2570

แหวนชูเพชรล้อม

(นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 1P=0.52, 2P=0.08, 6P=0.67 กะรัต)

ราคา : 51,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทองคำขาว 2.7 กรัม เพชร 1P=0.09, 21P=0.24 กะรัต ) ราคา : 12,000 บาท YR4216

แหวนทองคำขาว

(นน.ทองคำขาว 2.7 กรัม เพชร 1P=0.09, 21P=0.24 กะรัต )

ราคา : 12,000 บาท 

แหวนทับทิมล้อมเพชร (นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 4P=0.40, 24P=0.44 กะรัต ทับทิม 1.72 กะรัต) ราคา : 34,000 บาท AR2503

แหวนทับทิมล้อมเพชร

(นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 4P=0.40, 24P=0.44 กะรัต ทับทิม 1.72 กะรัต)

ราคา : 34,000 บาท 

แหวนแถวสลับเล็กใหญ่ (นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 1P=0.27,4P=0.12, 2P=0.50 กะรัต) ราคา : 36,000 บาทAR2500

แหวนแถวสลับเล็กใหญ่

(นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 1P=0.27,4P=0.12, 2P=0.50 กะรัต)

ราคา : 36,000 บาท

แหวนพลอยสามสี (นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 9P=0.30 กะรัต พลอย 1.50 กะรัต ) ราคา : 20,000 บาทAR2506

แหวนพลอยสามสี

(นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 9P=0.30 กะรัต พลอย 1.50 กะรัต )

ราคา : 20,000 บาท

แหวนกระจุกหัวใจ (นน.ทอง 5.1 กรัม เพชร 46P=0.50 กะรัต) ราคา : 19,000 บาทAR2477

แหวนกระจุกหัวใจ

(นน.ทอง 5.1 กรัม เพชร 46P=0.50 กะรัต)

ราคา : 19,000 บาท

แหวน1P (นน.ทอง 4.1 กรัม เพชร 1P=0.15 กะรัต) ราคา : 12,000 บาทAR2474

แหวน1P

(นน.ทอง 4.1 กรัม เพชร 1P=0.15 กะรัต)

ราคา : 12,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทอง 3 กรัม เพชร 56P=0.70 กะรัต) ราคา : 34,000 บาทYR4885

แหวนทองคำขาว

(นน.ทอง 3 กรัม เพชร 56P=0.70 กะรัต)

ราคา : 34,000 บาท

แหวนชู (นน.ทอง 1.9 กรัม เพชร 1P=0.20, 6P=0.08 กะรัต) ราคา : 14,000 บาทYR4884

แหวนชู

(นน.ทอง 1.9 กรัม เพชร 1P=0.20, 6P=0.08 กะรัต)

ราคา : 14,000 บาท

แหวนหัวใจ (นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.15, 12P=0.18 กะรัต) ราคา : 17,000 บาทYR4883

แหวนหัวใจ

(นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.15, 12P=0.18 กะรัต)

ราคา : 17,000 บาท

แหวนตูม (นน.ทอง 10.7 กรัม เพชร 18P=0.50, 89P=3.75 กะรัต) ราคา : 102,000 บาทYR4882

แหวนตูม

(นน.ทอง 10.7 กรัม เพชร 18P=0.50, 89P=3.75 กะรัต)

ราคา : 102,000 บาท

แหวนชาย 4P เพชรข้าง (นน.ทอง 6.3 กรัม เพชร 4P=0.72, 12P=0.24 กะรัต) ราคา : 35,000 บาทAR2374

แหวนชาย 4P เพชรข้าง

(นน.ทอง 6.3 กรัม เพชร 4P=0.72, 12P=0.24 กะรัต)

ราคา : 35,000 บาท

แหวนตาม้าสองแถว (นน.ทอง 3.6 กรัม เพชร 10P=0.75 กะรัต) ราคา : 22,000 บาทAR2433

แหวนตาม้าสองแถว

(นน.ทอง 3.6 กรัม เพชร 10P=0.75 กะรัต)

ราคา : 22,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทองคำขาว 6.4 กรัม เพชร 15P=0.70 กะรัต ) ราคา : 27,000 บาทYR4879

แหวนทองคำขาว

(นน.ทองคำขาว 6.4 กรัม เพชร 15P=0.70 กะรัต )

ราคา : 27,000 บาท

แหวนทองคำขาวมงกุฏ (นน.ทองคำขาว 7.6 กรัม เพชร 8P=0.60, 26P=0.88 กะรัต ) ราคา : 46,000 บาทYR4878

แหวนทองคำขาวมงกุฏ

(นน.ทองคำขาว 7.6 กรัม เพชร 8P=0.60, 26P=0.88 กะรัต )

ราคา : 46,000 บาท

แหวน Black Star (นน.ทอง 22.3 กรัม เพชร 32P=0.80 กะรัต) ราคา : 44,000 บาทYR4844

แหวน Black Star

(นน.ทอง 22.3 กรัม เพชร 32P=0.80 กะรัต)

ราคา : 44,000 บาท

แหวนไพลินกลม (นน.ทอง 18.3 กรัม เพชร 68P=1.80 กะรัต) ราคา : 58,000 บาทYR4843

แหวนไพลินกลม

(นน.ทอง 18.3 กรัม เพชร 68P=1.80 กะรัต)

ราคา : 58,000 บาท

แหวนแถว3ชั้น (นน.ทอง 8.6 กรัม เพชร 72P=1.80 กะรัต) ราคา: 56,000 บาทAR2349

แหวนแถว3ชั้น

(นน.ทอง 8.6 กรัม เพชร 72P=1.80 กะรัต)

ราคา: 56,000 บาท

แหวนทับทิม (นน.ทอง 13.7 กรัม เพชร 222P=2.10 กะรัต) ราคา: 56,000 บาทAR2345

แหวนทับทิม

(นน.ทอง 13.7 กรัม เพชร 222P=2.10 กะรัต)

ราคา: 56,000 บาท

แหวนทองคำขาว (นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 41P=0.52 กะรัต) ราคา : 16,000 บาทYR4628

แหวนทองคำขาว

(นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 41P=0.52 กะรัต)

ราคา : 16,000 บาท

แหวนดอกไม้ทองคำขาว (นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 7P=0.43 กะรัต) ราคา : 14,000 บาทYR4554

แหวนดอกไม้ทองคำขาว

(นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 7P=0.43 กะรัต)

ราคา : 14,000 บาท

แหวนแถวทองคำขาว (นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 10P=0.40 กะรัต) ราคา : 17,000 บาทYR4550

แหวนแถวทองคำขาว

(นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 10P=0.40 กะรัต)

ราคา : 17,000 บาท

[Go to top]Tel.0-2881-0002 M: แป้ง 087-8053839(Ais) ,นา 081-5625088(Dtac) ,น้อง 086-9710488(Dtac) ,เมย์ 089-9912909(Ais) ,รัตน์ 085-4078414(Dtac), ดาว 098-6969225(Ais)
เพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ โรงรับจำนำของแท้ แหวนเพชรหลุดจำนำ สร้อย จี้ นาฬิกา Rolex มือสอง กรอบเพชร รับสั่งทำตามออเดอร์ ราคาถูก คุณภาพดี รับประกันสินค้า ขายคืน เปลี่ยน จำนำ เจ้าของโรงรับจำ ขายเอง