ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เป็นเพื่อนกับเรา
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
dot
dot
dot
bulletแหวนไพลิน(Blue Sapphire)
bulletแหวนบุศราคัม
bulletแหวนมรกต
bulletแหวนทับทิม(Ruby)
bulletแหวน Pink Sapphire
bulletแหวน Tsavorite
bulletแหวนพลอยอื่นๆ
bulletต่างหูไพลิน(Blue Sapphire)
bulletต่างหูบุศราคัม
bulletต่างหูมรกต
bulletต่างหูทับทิม(Ruby)
bulletต่างหู Pink Sapphire
bulletต่างหู Tsavorite
bulletต่างหูพลอยอื่่นๆ
bulletสร้อยคอไพลิน(Blue Sapphire)
bulletสร้อยคอบุศราคัม
bulletสร้อยคอมรกต
bulletสร้อยคอทับทิม(Ruby)
bulletสร้อยคอ Pink Sapphire
bulletสร้อยคอ Tsavorite
bulletสร้อยคอพลอยอื่นๆ
bulletจี้ไพลิน(Blue Sapphire)
bulletจี้บุศราคัม
bulletจี้มรกต
bulletจี้ทับทิม(Ruby)
bulletจี้ Pink Sapphire
bulletจี้ Tsavorite
bulletจี้พลอยอื่นๆ
bulletสร้อย/กำไลข้อมือไพลิน
bulletสร้อย/กำไลข้อมือบุศราคัม
bulletสร้อย/กำไลข้อมือมรกต
bulletสร้อย/กำไลข้อมือทับทิม(Ruby)
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Pink Sappire
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Tsavorite
bulletสร้อย/กำไลข้อมือพลอยอื่นๆ
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บ้านพักหลังใหญ่ ปากช่อง เขาใหญ่

มูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์
โรงรับจำนำย่งฮวดสูง ของหลุดจำนำ ของมือสอง


แหวน


แหวนแถว (นน.ทอง 5.4 กรัม เพชร 35P=1.41 กะรัต) ราคา : 36,000 บาทBR1877article

แหวนแถว

(นน.ทอง 5.4 กรัม เพชร 35P=1.41 กะรัต)

ราคา : 36,000 บาท

แหวนชาย (นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.49, 2P=0.05 กะรัต) ราคา : 39,000 บาทBR2282article

แหวนชาย

(นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.49, 2P=0.05 กะรัต)

ราคา : 39,000 บาท

แหวนแถว2สี (นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 12P=0.31 กะรัต) ราคา : 15,000 บาทBR2281article

แหวนแถว2สี

(นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 12P=0.31 กะรัต)

ราคา : 15,000 บาท

แหวน Amethyst (นน.ทอง 13.8 กรัม เพชร 28P=0.84 กะรัต พลอย 22.5 กะรัต) ราคา : 53,000 บาท PUR828article

แหวน Amethyst

(นน.ทอง 13.8 กรัม เพชร 28P=0.84 กะรัต พลอย 22.5 กะรัต)

ราคา : 53,000 บาท 

แหวน Blue Topaz (นน.ทอง 13 กรัม เพชร 68P=1.01 กะรัต พลอย 23.46 กะรัต) ราคา : 53,000 บาท PUR827article

แหวน Blue Topaz

(นน.ทอง 13 กรัม เพชร 68P=1.01 กะรัต พลอย 23.46 กะรัต)

ราคา : 53,000 บาท 

แหวนไพลินจันทร์ (นน.ทอง 3.6 กรัม เพชร 4P=0.32, 8P=0.40 กะรัต ไพลิน 1.80 กะรัต) ราคา : 26,000 บาท BR2279article

แหวนไพลินจันทร์

(นน.ทอง 3.6 กรัม เพชร 4P=0.32, 8P=0.40 กะรัต ไพลิน 1.80 กะรัต)

ราคา : 26,000 บาท 

แหวนแถว (นน.ทอง 2.9 กรัม เพชร 5P=1.00 กะรัต) ราคา : 35,000 บาท BR2278article

แหวนแถว

(นน.ทอง 2.9 กรัม เพชร 5P=1.00 กะรัต)

ราคา : 35,000 บาท 

แหวนชูเพชรล้อม (นน.ทอง 5 กรัม เพชร 1P=0.58, 38P=0.61 กะรัต) ราคา : 45,000 บาท BR2277article

แหวนชูเพชรล้อม

(นน.ทอง 5 กรัม เพชร 1P=0.58, 38P=0.61 กะรัต)

ราคา : 45,000 บาท 

แหวน3Pเพชรล้อม (นน.ทอง 6.3 กรัม เพชร 1P=0.31, 2P=0.45, 60P=0.96 กะรัต) ราคา : 56,000 บาทBR2262article

แหวน3Pเพชรล้อม

(นน.ทอง 6.3 กรัม เพชร 1P=0.31, 2P=0.45, 60P=0.96 กะรัต)

ราคา : 56,000 บาท

แหวนไพลิน (นน.ทอง 11 กรัม เพชร 2P=0.20, 12P=0.47 กะรัต) ราคา : 41,000 บาทBR2260article

แหวนไพลิน 6.70ct

(นน.ทอง 11 กรัม เพชร 2P=0.20, 12P=0.47 กะรัต)

ราคา : 41,000 บาท

แหวน1P (นน.ทอง 6.7กรัม เพชร 1P=0.05 กะรัต) ราคา : 13,000 บาทBR2258

แหวน1P

(นน.ทอง 6.7กรัม เพชร 1P=0.05 กะรัต)

ราคา : 13,000 บาท

แหวนไขว้ (นน.ทอง 2 กรัม เพชร 2P=0.20, 6P=0.09 กะรัต) ราคา : 10,000 บาทBR2257

แหวนไขว้

(นน.ทอง 2 กรัม เพชร 2P=0.20, 6P=0.09 กะรัต)

ราคา : 10,000 บาท

แหวน2แถว (นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 18P=0.50 กะรัต) ราคา : 20,000 บาทBR2051

แหวน2แถว

(นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 18P=0.50 กะรัต)

ราคา : 20,000 บาท

แหวนชาย (นน.ทอง 5.4 กรัม เพชร 1P=0.33 กะรัต) ราคา : 27,000 บาทBR2251

แหวนชาย

(นน.ทอง 5.4 กรัม เพชร 1P=0.33 กะรัต)

ราคา : 27,000 บาท

แหวนชูเพชรข้าง (นน.ทอง 2.1 กรัม เพชร 1P=0.35, 4P=0.22 กะรัต) ราคา : 24,000 บาทBR2249

แหวนชูเพชรข้าง

(นน.ทอง 2.1 กรัม เพชร 1P=0.35, 4P=0.22  กะรัต)

ราคา : 24,000 บาท

แหวนชูขาไขว้ (นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.51, 23P=0.30 กะรัต) ราคา : 45,000 บาทBR2248

แหวนชูขาไขว้

(นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.51, 23P=0.30  กะรัต)

ราคา : 45,000 บาท

แหวนกระจุกดอกไม้ (นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 7P=0.77 กะรัต) ราคา : 24,000 บาทBR2247

แหวนกระจุกดอกไม้

(นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 7P=0.77  กะรัต)

ราคา : 24,000 บาท

แหวนชู3ขา (นน.ทอง 3.5 กรัม เพชร 1P=0.60, 82P=0.50 กะรัต) ราคา : 55,000 บาทBR2246

แหวนชู3ขา

(นน.ทอง 3.5 กรัม เพชร 1P=0.60, 82P=0.50  กะรัต)

ราคา : 55,000 บาท

แหวนกระจุกดอกไม้เพชรข้าง (นน.ทอง 4.3 กรัม เพชร 1P=0.20, 6P=0.90, 4P=0.16 กะรัต) ราคา : 42,000 บาทBR2245article

แหวนกระจุกดอกไม้เพชรข้าง

(นน.ทอง 4.3 กรัม เพชร 1P=0.20, 6P=0.90, 4P=0.16  กะรัต)

ราคา : 42,000 บาท

แหวนชูเพชรข้าง (นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 1P=0.60, 6P=0.27 กะรัต) ราคา : 42,000 บาทBR2244

แหวนชูเพชรข้าง

(นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 1P=0.60, 6P=0.27  กะรัต)

ราคา : 42,000 บาท

แหวนโล่ห์ (นน.ทอง 3.8 กรัม เพชร 1P=0.20, 52P=0.52 กะรัต) ราคา : 23,000 บาทBR2243

แหวนโล่ห์

(นน.ทอง 3.8 กรัม เพชร 1P=0.20, 52P=0.52  กะรัต)

ราคา : 23,000 บาท

แหวนสี่แถว (นน.ทอง 6.2 กรัม เพชร 36P=2.00 กะรัต) ราคา : 46,000 บาทBR2241

แหวนสี่แถว

(นน.ทอง 6.2 กรัม เพชร 36P=2.00 กะรัต)

ราคา : 46,000 บาท

แหวน Pizza (นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 1P=0.31, 18P=0.37 กะรัต) ราคา : 26,000 บาทPUR820

แหวน Pizza

(นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 1P=0.31, 18P=0.37 กะรัต)

ราคา : 26,000 บาท

แหวน Pizza (นน.ทอง 5.1 กรัม เพชร 1P=0.49, 18P=0.52 กะรัต) ราคา : 52,000 บาทBR2236

แหวน Pizza

(นน.ทอง 5.1 กรัม เพชร 1P=0.49, 18P=0.52 กะรัต)

ราคา : 52,000 บาท

แหวนไพลิน (นน.ทอง 6.4 กรัม เพชร 36P=0.97 กะรัต ไพลิน 5.48 กะรัต) ราคา : 35,000 บาทBR2234

แหวนไพลิน

(นน.ทอง 6.4 กรัม เพชร 36P=0.97 กะรัต ไพลิน 5.48 กะรัต)

ราคา : 35,000 บาท

แหวนPizza (นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 1P=0.31, 18P=0.34 กะรัต) ราคา : 28,000 บาทBR1789

แหวนPizza

(นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 1P=0.31, 18P=0.34 กะรัต)

ราคา : 28,000 บาท

แหวนรอบนิ้ว (นน.ทอง 2.9 กรัม เพชร 27P=0.94 กะรัต) ราคา : 23,000 บาทBR1866

แหวนรอบนิ้ว

(นน.ทอง 2.9 กรัม เพชร 27P=0.94 กะรัต)

ราคา : 23,000 บาท

แหวนดอกไม้ (นน.ทอง 1.9 กรัม เพชร 7P=0.10 กะรัต) ราคา : 6,000 บาทBR2198

แหวนดอกไม้

(นน.ทอง 1.9 กรัม เพชร 7P=0.10 กะรัต)

ราคา : 6,000 บาท

แหวนดอกไม้ (นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 1P=0.51, 8P=0.27, 24P=0.19 กะรัต) ราคา : 46,000 บาทPUR813

แหวนดอกไม้

(นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 1P=0.51, 8P=0.27, 24P=0.19 กะรัต)

ราคา : 46,000 บาท

แหวนชูเพชรข้าง (นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.67, 24P=1.04 กะรัต) ราคา : 60,000 บาทBR2208

แหวนชูเพชรข้าง

(นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.67, 24P=1.04 กะรัต)

ราคา : 60,000 บาท

[Go to top]Tel.0-2881-0002 M: นา 081-5625088(Dtac),แป้ง 087-8053839(Ais),ป่าน 084-6989140(Dtac),ดาว 098-6969225(Ais)น้อง 086-9710488(Dtac)
เพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ โรงรับจำนำของแท้ แหวนเพชรหลุดจำนำ สร้อย จี้ นาฬิกา Rolex มือสอง กรอบเพชร รับสั่งทำตามออเดอร์ ราคาถูก คุณภาพดี รับประกันสินค้า ขายคืน เปลี่ยน จำนำ เจ้าของโรงรับจำ ขายเอง