ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เป็นเพื่อนกับเรา
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
dot
dot
dot
bulletแหวนไพลิน(Blue Sapphire)
bulletแหวนบุศราคัม
bulletแหวนมรกต
bulletแหวนทับทิม(Ruby)
bulletแหวน Pink Sapphire
bulletแหวน Tsavorite
bulletแหวนพลอยอื่นๆ
bulletต่างหูไพลิน(Blue Sapphire)
bulletต่างหูบุศราคัม
bulletต่างหูมรกต
bulletต่างหูทับทิม(Ruby)
bulletต่างหู Pink Sapphire
bulletต่างหู Tsavorite
bulletต่างหูพลอยอื่่นๆ
bulletสร้อยคอไพลิน(Blue Sapphire)
bulletสร้อยคอบุศราคัม
bulletสร้อยคอมรกต
bulletสร้อยคอทับทิม(Ruby)
bulletสร้อยคอ Pink Sapphire
bulletสร้อยคอ Tsavorite
bulletสร้อยคอพลอยอื่นๆ
bulletจี้ไพลิน(Blue Sapphire)
bulletจี้บุศราคัม
bulletจี้มรกต
bulletจี้ทับทิม(Ruby)
bulletจี้ Pink Sapphire
bulletจี้ Tsavorite
bulletจี้พลอยอื่นๆ
bulletสร้อย/กำไลข้อมือไพลิน
bulletสร้อย/กำไลข้อมือบุศราคัม
bulletสร้อย/กำไลข้อมือมรกต
bulletสร้อย/กำไลข้อมือทับทิม(Ruby)
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Pink Sappire
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Tsavorite
bulletสร้อย/กำไลข้อมือพลอยอื่นๆ
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บ้านพักหลังใหญ่ ปากช่อง เขาใหญ่

มูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์
โรงรับจำนำย่งฮวดสูง ของหลุดจำนำ ของมือสอง


แหวน


แหวนหยกล้อมเพชร (นน.ทอง 22.3 กรัม เพชร 22P=1.32, 30P=0.50 กะรัต) ราคา : 82,000 บาทPUR849article

แหวนหยกล้อมเพชร

(นน.ทอง 22.3 กรัม เพชร 22P=1.32, 30P=0.50 กะรัต)

ราคา : 82,000 บาท

แหวนสองแถว (นน.ทอง 8 กรัม เพชร 14P=1.40กะรัต) ราคา : 44,000 บาทBR2329article

แหวนสองแถว

(นน.ทอง 8 กรัม เพชร 14P=1.40กะรัต)

ราคา : 44,000 บาท

แหวนกลิ้ง (นน.ทอง 5.9 กรัม เพชร 51P=0.55 กะรัต) ราคา : 21,000 บาทBR2324article

แหวนกลิ้ง

(นน.ทอง 5.9 กรัม เพชร 51P=0.55 กะรัต)

ราคา : 21,000 บาท

แหวนมาคีโบราณ (นน.ทอง 6.7 กรัม เพชร 12P=1.00, 30P=0.30 กะรัต) ราคา : 30,000 บาทBR2323

แหวนมาคีโบราณ

(นน.ทอง 6.7 กรัม เพชร 12P=1.00, 30P=0.30 กะรัต)

ราคา : 30,000 บาท

แหวนไพลินสองกษัตริย์ (นน.ทอง 3.5 กรัม เพชร 26P=0.22 กะรัต) ราคา : 8,000 บาทBR2322

แหวนไพลินสองกษัตริย์

(นน.ทอง 3.5 กรัม เพชร 26P=0.22 กะรัต)

ราคา : 8,000 บาท

แหวนทับทิมพม่าสองกษัตริย์ (นน.ทอง 4.4 กรัม เพชร 26P=0.22 กะรัต) ราคา : 13,000 บาทBR2321

แหวนทับทิมพม่าสองกษัตริย์

(นน.ทอง 4.4 กรัม เพชร 26P=0.22 กะรัต)

ราคา : 13,000 บาท

แหวนมรกตเพชรล้อม (นน.ทอง 9.9 กรัม เพชร 18P=1.41, 18P=0.58 กะรัต มรกต 4.28 กะรัต) ราคา : 81,000 บาทBR2318

แหวนมรกตเพชรล้อม

(นน.ทอง 9.9 กรัม เพชร 18P=1.41, 18P=0.58 กะรัต มรกต 4.28 กะรัต)

ราคา : 81,000 บาท

แหวนแถว Pink (นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 15P=0.66 กะรัต) ราคา : 22,000 บาทBR2315

แหวนแถว Pink

(นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 15P=0.66 กะรัต)

ราคา : 22,000 บาท

แหวนแถว3P (นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 3P=1.54 กะรัต) ราคา : 85,000 บาทBR2309

แหวนแถว3P

(นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 3P=1.54 กะรัต)

ราคา : 85,000 บาท

แหวนแถว4P (นน.ทอง 5.7 กรัม เพชร 4P=2.03 กะรัต) ราคา : 110,000 บาทBR2307

แหวนแถว4P

(นน.ทอง 5.7 กรัม เพชร 4P=2.03 กะรัต)

ราคา : 110,000 บาท

แหวนสองแถว (นน.ทอง 8.8 กรัม เพชร 10P=2.00 กะรัต) ราคา : 73,000 บาทBR1813

แหวนสองแถว

(นน.ทอง 8.8 กรัม เพชร 10P=2.00 กะรัต)

ราคา : 73,000 บาท

แหวนสามแถว (นน.ทอง 8.7 กรัม เพชร 21P=1.92 กะรัต) ราคา : 58,000 บาทBR1811

แหวนสามแถว

(นน.ทอง 8.7 กรัม เพชร 21P=1.92 กะรัต)

ราคา : 58,000 บาท

แหวนแถวมรกต (นน.ทอง 6.7 กรัม เพชร 50P=0.35 กะรัต มรกต 11P=0.75 กะรัต) ราคา : 26,000 บาทBR2300

แหวนแถวมรกต

(นน.ทอง 6.7 กรัม เพชร 50P=0.35 กะรัต มรกต 11P=0.75 กะรัต)

ราคา : 26,000 บาท

แหวนวงเดือนทองคำขาว (นน.ทอง 1.9 กรัม เพชร 9P=0.17 กะรัต)  ราคา : 8,300 บาทPUR840

แหวนวงเดือนทองคำขาว

(นน.ทอง 1.9 กรัม เพชร 9P=0.17 กะรัต)

 ราคา : 8,300 บาท

แหวนสองแถว (นน.ทอง 7.9 กรัม เพชร 14P=1.40 กะรัต)  ราคา : 45,000 บาทBR2154

แหวนสองแถว

(นน.ทอง 7.9 กรัม เพชร 14P=1.40 กะรัต)

 ราคา : 45,000 บาท

แหวน1P (นน.ทอง 6 กรัม เพชร 1P=0.23 กะรัต)  ราคา : 20,000 บาทBR2293

แหวน1P

(นน.ทอง 6 กรัม เพชร 1P=0.23 กะรัต)

 ราคา : 20,000 บาท

แหวน1P (นน.ทอง 2.5 กรัม เพชร 1P=0.07 กะรัต)  ราคา : 7,000 บาทBR2292

แหวน1P

(นน.ทอง 2.5 กรัม เพชร 1P=0.07 กะรัต)

 ราคา : 7,000 บาท

แหวนชูไขว้ (นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.20, 16P=0.24 กะรัต)  ราคา : 16,000 บาทBR2290

แหวนชูไขว้

(นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 1P=0.20, 16P=0.24 กะรัต)

 ราคา : 16,000 บาท

แหวนบุศราคัมล้อมเพชร (นน.ทอง 12.2 กรัม เพชร 36P=3.32 กะรัต)  ราคา : 234,000 บาทBR2289

แหวนบุศราคัมล้อมเพชร

(นน.ทอง 12.2 กรัม เพชร 36P=3.32 กะรัต)

 ราคา : 234,000 บาท

แหวนกระจุก (นน.ทอง 3.7 กรัม เพชร 7P=0.63, 10P=0.15 กะรัต)  ราคา : 23,000 บาทPUR839

แหวนกระจุก

(นน.ทอง 3.7 กรัม เพชร 7P=0.63, 10P=0.15 กะรัต)

 ราคา : 23,000 บาท

แหวนรอบนิ้ว (นน.ทอง 3 กรัม เพชร 27P=0.92 กะรัต) ราคา : 23,000 บาทBR1867

แหวนรอบนิ้ว

(นน.ทอง 3 กรัม เพชร 27P=0.92 กะรัต)

ราคา : 23,000 บาท

แหวนกระจุก (นน.ทอง 3.3 กรัม เพชร 7P=0.78, 10P=0.29 กะรัต) ราคา : 29,000 บาทBR1815

แหวนกระจุก

(นน.ทอง 3.3 กรัม เพชร 7P=0.78, 10P=0.29 กะรัต)

ราคา : 29,000 บาท

แหวนปลอกมีดทองคำขาว (นน.ทอง 9.7 กรัม เพชร 86P=1.45 กะรัต) ราคา : 42,000 บาทPUR838

แหวนปลอกมีดทองคำขาว

(นน.ทอง 9.7 กรัม เพชร 86P=1.45 กะรัต)

ราคา : 42,000 บาท

แหวนไพลินซีลอน (นน.ทอง 4.4 กรัม เพชร 2P=0.10 กะรัต พลอย 1.80 กะรัต) ราคา : 15,000 บาทPUR833

แหวนไพลินซีลอน

(นน.ทอง 4.4 กรัม เพชร 2P=0.10 กะรัต พลอย 1.80 กะรัต)

ราคา : 15,000 บาท

แหวนสี่แฉก (นน.ทอง 3.6กรัม เพชร 4P=0.80, 11P=0.35 กะรัต) ราคา : 36,000 บาทBR1180

แหวนสี่แฉก

(นน.ทอง 3.6กรัม เพชร 4P=0.80, 11P=0.35 กะรัต)

ราคา : 36,000 บาท

แหวนแถว15P (นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 15P=0.76 กะรัต) ราคา : 23,000 บาทBR759

แหวนแถว15P

(นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 15P=0.76 กะรัต)

ราคา : 23,000 บาท

แหวน Pizza (นน.ทอง 5.1 กรัม เพชร 1P=0.51, 18P=0.53 กะรัต) ราคา : 53,000 บาท BR2261

แหวน Pizza

(นน.ทอง 5.1 กรัม เพชร 1P=0.51, 18P=0.53 กะรัต)

ราคา : 53,000 บาท 

แหวนชาย (นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.49, 2P=0.05 กะรัต) ราคา : 39,000 บาทBR2282

แหวนชาย

(นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.49, 2P=0.05 กะรัต)

ราคา : 39,000 บาท

แหวนแถว2สี (นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 12P=0.31 กะรัต) ราคา : 15,000 บาทBR2281

แหวนแถว2สี

(นน.ทอง 4.6 กรัม เพชร 12P=0.31 กะรัต)

ราคา : 15,000 บาท

แหวน Amethyst (นน.ทอง 13.8 กรัม เพชร 28P=0.84 กะรัต พลอย 22.5 กะรัต) ราคา : 53,000 บาท PUR828

แหวน Amethyst

(นน.ทอง 13.8 กรัม เพชร 28P=0.84 กะรัต พลอย 22.5 กะรัต)

ราคา : 53,000 บาท 

[Go to top]Tel.0-2881-0002 M: นา 081-5625088(Dtac),แป้ง 087-8053839(Ais),ป่าน 084-6989140(Dtac),ดาว 098-6969225(Ais)น้อง 086-9710488(Dtac)
เพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ โรงรับจำนำของแท้ แหวนเพชรหลุดจำนำ สร้อย จี้ นาฬิกา Rolex มือสอง กรอบเพชร รับสั่งทำตามออเดอร์ ราคาถูก คุณภาพดี รับประกันสินค้า ขายคืน เปลี่ยน จำนำ เจ้าของโรงรับจำ ขายเอง