ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เป็นเพื่อนกับเรา
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
dot
dot
dot
bulletแหวนไพลิน(Blue Sapphire)
bulletแหวนบุศราคัม
bulletแหวนมรกต
bulletแหวนทับทิม(Ruby)
bulletแหวน Pink Sapphire
bulletแหวน Tsavorite
bulletแหวนพลอยอื่นๆ
bulletต่างหูไพลิน(Blue Sapphire)
bulletต่างหูบุศราคัม
bulletต่างหูมรกต
bulletต่างหูทับทิม(Ruby)
bulletต่างหู Pink Sapphire
bulletต่างหู Tsavorite
bulletต่างหูพลอยอื่่นๆ
bulletสร้อยคอไพลิน(Blue Sapphire)
bulletสร้อยคอบุศราคัม
bulletสร้อยคอมรกต
bulletสร้อยคอทับทิม(Ruby)
bulletสร้อยคอ Pink Sapphire
bulletสร้อยคอ Tsavorite
bulletสร้อยคอพลอยอื่นๆ
bulletจี้ไพลิน(Blue Sapphire)
bulletจี้บุศราคัม
bulletจี้มรกต
bulletจี้ทับทิม(Ruby)
bulletจี้ Pink Sapphire
bulletจี้ Tsavorite
bulletจี้พลอยอื่นๆ
bulletสร้อย/กำไลข้อมือไพลิน
bulletสร้อย/กำไลข้อมือบุศราคัม
bulletสร้อย/กำไลข้อมือมรกต
bulletสร้อย/กำไลข้อมือทับทิม(Ruby)
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Pink Sappire
bulletสร้อย/กำไลข้อมือ Tsavorite
bulletสร้อย/กำไลข้อมือพลอยอื่นๆ
dot
dot
dot
dot
dot
dot


บ้านพักหลังใหญ่ ปากช่อง เขาใหญ่

มูลนิธิราษฎร์มังกรนุเคราะห์
โรงรับจำนำย่งฮวดสูง ของหลุดจำนำ ของมือสอง


แหวน


แหวน3Pเพชรล้อม (นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.33, 2P=0.50, 60P=1.02 กะรัต)  ราคา : 61,000 บาทBR2532article

แหวน3Pเพชรล้อม

(นน.ทอง 5.8 กรัม เพชร 1P=0.33, 2P=0.50, 60P=1.02 กะรัต)

 ราคา : 61,000 บาท

แหวน5แถว (นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 35P=1.05 กะรัต)  ราคา : 30,000 บาทBR2518article

แหวน5แถว

(นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 35P=1.05 กะรัต)

 ราคา : 30,000 บาท

แหวนทับทิมล้อมเพชร (นน.ทอง 11.4 กรัม เพชร 10P=0.42 กะรัต)  ราคา : 34,000 บาทBR2634article

แหวนทับทิมล้อมเพชร

(นน.ทอง 11.4 กรัม เพชร 10P=0.42 กะรัต)

 ราคา : 34,000 บาท

แหวนชาย1P (นน.ทอง 6.4 กรัม เพชร 1P=0.42 กะรัต)  ราคา : 27,000 บาทBR2630article

แหวนชาย1P

(นน.ทอง 6.4 กรัม เพชร 1P=0.42 กะรัต)

 ราคา : 27,000 บาท

แหวนสามแถว (นน.ทอง 10.2 กรัม เพชร 21P=2.10 กะรัต)  ราคา : 65,000 บาทBR2512article

แหวนสามแถว

(นน.ทอง 10.2 กรัม เพชร 21P=2.10 กะรัต)

 ราคา : 65,000 บาท

แหวนกระจุกเพชรข้าง (นน.ทอง 4.5 กรัม เพชร 7P=0.70, 10P=0.20 กะรัต)  ราคา : 28,000 บาทBR574article

แหวนกระจุกเพชรข้าง

(นน.ทอง 4.5 กรัม เพชร 7P=0.70, 10P=0.20 กะรัต)

 ราคา : 28,000 บาท

แหวนแถว4P (นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 4P=2.00 กะรัต)  ราคา : 117,000 บาทBR2623article

แหวนแถว4P

(นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 4P=2.00 กะรัต)

 ราคา : 117,000 บาท

ต่างหู2Pหุ้ม (นน.ทอง 2.6 กรัม เพชร 2P=0.40 กะรัต)  ราคา : 16,000 บาทBR2622article

แหวนแถว5P

(นน.ทอง 3.6 กรัม เพชร 5P=1.00 กะรัต)

 ราคา : 35,000 บาท

แหวนชาย1Pเพชรล้อม (นน.ทอง 11 กรัม เพชร 1P=0.51, 8P=0.65 กะรัต)  ราคา : 78,000 บาทPUR945article

แหวนชาย1Pเพชรล้อม

(นน.ทอง 11 กรัม เพชร 1P=0.51, 8P=0.65 กะรัต)

 ราคา : 78,000 บาท

แหวน Pizza เล็ก (นน.ทอง 4.1 กรัม เพชร 1P=0.20, 16P=0.35 กะรัต)  ราคา : 20,000 บาทPUR944article

แหวน Pizza เล็ก

(นน.ทอง 4.1 กรัม เพชร 1P=0.20, 16P=0.35 กะรัต)

 ราคา : 20,000 บาท

แหวนชาย1P (นน.ทอง 6.1 กรัม เพชร 1P=0.31 กะรัต)  ราคา : 22,000 บาทPUR943article

แหวนชาย1P

(นน.ทอง 6.1 กรัม เพชร 1P=0.31 กะรัต)

 ราคา : 22,000 บาท

 

แหวนสามดอกสามแถว (นน.ทอง 7.5 กรัม เพชร 53P=1.64 กะรัต)  ราคา : 43,000 บาทPUR942article

แหวนสามดอกสามแถว

(นน.ทอง 7.5 กรัม เพชร 53P=1.64 กะรัต)

 ราคา : 43,000 บาท

แหวน1Pข้างสองแถว (นน.ทอง 7.9 กรัม เพชร 1P=0.33, 20P=0.42 กะรัต)  ราคา : 26,000 บาทPUR941article

แหวน1Pข้างสองแถว

(นน.ทอง 7.9 กรัม เพชร 1P=0.33, 20P=0.42 กะรัต)

 ราคา : 26,000 บาท

แหวนรอบนิ้ว Pink (นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 15P=0.66 กะรัต)  ราคา : 22,000 บาทPUR939article

แหวนรอบนิ้ว Pink

(นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 15P=0.66 กะรัต)

 ราคา : 22,000 บาท

แหวนชูเพชรล้อม (นน.ทอง 3.4 กรัม เพชร 1P=0.47, 16P=0.48 กะรัต)  ราคา : 32,000 บาทBR2629article

แหวนชูเพชรล้อม

(นน.ทอง 3.4 กรัม เพชร 1P=0.47, 16P=0.48 กะรัต)

 ราคา : 32,000 บาท

แหวนหัวใจไขว้ (นน.ทอง 4.9 กรัม เพชร 2P=1.50, 6P=0.20 กะรัต)  ราคา : 94,000 บาทBR2619

แหวนหัวใจไขว้

(นน.ทอง 4.9 กรัม เพชร 2P=1.50, 6P=0.20 กะรัต)

 ราคา : 94,000 บาท

แหวนสองแถว (นน.ทอง 8.2 กรัม เพชร 10P=1.05 กะรัต)  ราคา : 36,000 บาทPUR932

แหวนสองแถว

(นน.ทอง 8.2 กรัม เพชร 10P=1.05 กะรัต)

 ราคา : 36,000 บาท

แหวนทับทิมโบราณ (นน.ทอง 4.8 กรัม เพชร 12P=0.84 กะรัต)  ราคา : 21,000 บาทBR2613

แหวนทับทิมโบราณ

(นน.ทอง 4.8 กรัม เพชร 12P=0.84 กะรัต)

 ราคา : 21,000 บาท

แหวนแถว3P (นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 3P=1.50 กะรัต)  ราคา : 80,000 บาทBR2526

แหวนแถว3P

(นน.ทอง 4.2 กรัม เพชร 3P=1.50 กะรัต)

 ราคา : 80,000 บาท

แหวนแถว18P (นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 18P=0.50 กะรัต)  ราคา : 20,000 บาทBR2053

แหวนแถว18P

(นน.ทอง 5.2 กรัม เพชร 18P=0.50 กะรัต)

 ราคา : 20,000 บาท

แหวน1Pเพชรข้าง (นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 1P=0.59, 26P=0.44 กะรัต) ราคา : 45,000 บาทPUR924article

แหวน1Pเพชรข้าง

(นน.ทอง 3.2 กรัม เพชร 1P=0.59, 26P=0.44 กะรัต)

ราคา : 45,000 บาท

แหวน1P (นน.ทอง 6.8 กรัม เพชร 1P=0.07 กะรัต) ราคา : 14,000 บาทBR2609

แหวน1P

(นน.ทอง 6.8 กรัม เพชร 1P=0.07 กะรัต)

ราคา : 14,000 บาท

แหวนกระจุกดอกไม้ (นน.ทอง 3.6 กรัม เพชร 1P=0.14, 6P=0.44, 12P=0.20 กะรัต) ราคา : 23,000 บาทBR2599

แหวนกระจุกดอกไม้

(นน.ทอง 3.6 กรัม เพชร 1P=0.14, 6P=0.44, 12P=0.20 กะรัต)

ราคา : 23,000 บาท

แหวนเพชรรอบ 54# (นน.ทอง 2.9 กรัม เพชร 25P=0.76 กะรัต) ราคา : 20,000 บาทBR1351

แหวนเพชรรอบ 54#

(นน.ทอง 2.9 กรัม เพชร 25P=0.76 กะรัต)

ราคา : 20,000 บาท

แหวนแถว4P (นน.ทอง 4.5 กรัม เพชร 4P=1.00 กะรัต) ราคา : 44,000 บาทBR2590

แหวนแถว4P

(นน.ทอง 4.5 กรัม เพชร 4P=1.00 กะรัต)

ราคา : 44,000 บาท

แหวนชูขาไขว้ (นน.ทอง 4 กรัม เพชร 1P=0.31, 26P=0.31 กะรัต) ราคา : 26,000 บาทAR3110

แหวนชูขาไขว้

(นน.ทอง 4 กรัม เพชร 1P=0.31, 26P=0.31 กะรัต)

ราคา : 26,000 บาท

แหวน9P (นน.ทอง 5 กรัม เพชร 9P=0.39 กะรัต) ราคา : 17,000 บาทBR2573

แหวน9P

(นน.ทอง 5 กรัม เพชร 9P=0.39 กะรัต)

ราคา : 17,000 บาท

แหวนกบ (นน.ทอง 9.1 กรัม เพชร 12P=0.24 กะรัต พลอย 5P=0.60 กะรัต) ราคา : 23,000 บาทBR2536

แหวนกบ

(นน.ทอง 9.1 กรัม เพชร 12P=0.24 กะรัต พลอย 5P=0.60 กะรัต)

ราคา : 23,000 บาท

แหวนงูสามหัว (นน.ทอง 9 กรัม เพชร 13P=0.28 กะรัต พลอย 9P=0.70) ราคา : 23,000 บาทBR2535

แหวนงูสามหัว

(นน.ทอง 9 กรัม เพชร 13P=0.28 กะรัต พลอย 9P=0.70)

ราคา : 23,000 บาท

แหวนเพชรสองแถว (นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 18P=0.50 กะรัต) ราคา : 19,000 บาทPUR913

แหวนเพชรสองแถว

(นน.ทอง 5.3 กรัม เพชร 18P=0.50 กะรัต)

ราคา : 19,000 บาท

[Go to top]Tel.0-2881-0002 M: ป่าน 084-6989140(Dtac),แป้ง 087-8053839(Ais),ดาว 098-6969225(Ais)น้อง 086-9710488(Dtac),นา 081-5625088(Dtac)
เพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ โรงรับจำนำของแท้ แหวนเพชรหลุดจำนำ สร้อย จี้ นาฬิกา Rolex มือสอง กรอบเพชร รับสั่งทำตามออเดอร์ ราคาถูก คุณภาพดี รับประกันสินค้า ขายคืน เปลี่ยน จำนำ เจ้าของโรงรับจำ ขายเอง