ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
͹Ѻ
dot
dot
dot
Թ

dot
dot
Թ/Products
dot
bulletྪǧ/Loose diamond
dot
ԻҶ/Etc.
dot
bulletͧ,зͧ
bullet¤Ե
bulletԹ




dot
ǹ Pink sapphire

  ô Premium Թҷ Siam Paragon



ǹ Pink Supphire (.ͧ 9.2 ྪ 74P=0.85 ѵ) Ҥ : 37,000 ҷYR3978

ǹ Pink Supphire

(.ͧ 9.2 ྪ 74P=0.85 ѵ)

Ҥ : 37,000 ҷ

ǹ P,B,G Sapphire  (.ͧ 10 ྪ 103P=1.42 ѵ P=1.07, B=0.93, G=0.98 ) Ҥ : 68,000 ҷYR3882

ǹ P,B,G Sapphire (Unhested)

(.ͧ 10 ྪ 103P=1.42 ѵ P=1.07, B=0.93, G=0.98 ѵ)

Ҥ : 68,000 ҷ

ǹ Pink Sapphier  (.ͧ 3.9 ྪ 40P=0.60 ѵ Pink Sapphier 0.78 ѵ) Ҥ : 31,000 ҷYR3872

ǹ Pink Sapphier

(.ͧ 3.9 ྪ 40P=0.60 ѵ Pink Sapphier 0.78 ѵ)

Ҥ : 31,000 ҷ

ǹ Pink Sappire  (.ͧ 5.7 ྪ 35P=0.56 ѵ Pink Sappire 1.16 ѵ) Ҥ : 42,000 ҷYR3867

ǹ Pink Sapphire 

(.ͧ 5.7 ྪ 35P=0.56 ѵ Pink Sapphire 1.16 ѵ)

Ҥ : 42,000 ҷ

ǹ Pink Sappire  (.ͧ 3.4 ྪ 14P=0.27 ѵ Pink Sappire 1.01 ѵ) Ҥ : 27,000 ҷYR3866

ǹ Pink Sapphire 

(.ͧ 3.4 ྪ 14P=0.27 ѵ Pink Sapphire 1.01 ѵ)

Ҥ : 27,000 ҷ

ǹ Pink Sappire  (.ͧ 3.8 ྪ 20P=0.48 ѵ Pink Sappire 0.89 ѵ) Ҥ : 30,000 ҷYR3865

ǹ Pink Sapphire 

(.ͧ 3.8 ྪ 20P=0.48 ѵ Pink Sapphire 0.89 ѵ)

Ҥ : 30,000 ҷ

ǹ Pink Sappire  (.ͧ 4.5 ྪ 38P=0.66 ѵ Pink Sappire 2P=1.63 ѵ) Ҥ : 45,000 ҷYR3864

ǹ Pink Sapphire 

(.ͧ 4.5 ྪ 38P=0.66 ѵ Pink Sapphire 2P=1.63 ѵ)

Ҥ : 45,000 ҷ

ǹ Pink Sappire  (.ͧ 3.8 ྪ 32P=0.56 ѵ Pink Sappire 0.75 ѵ) Ҥ : 36,000 ҷYR3863

ǹ Pink Sapphire 

(.ͧ 3.8 ྪ 32P=0.56 ѵ Pink Sapphire 0.75 ѵ)

Ҥ : 35,000 ҷ

ǹ Pink Sappire  (.ͧ 4.5 ྪ 36P=0.92 ѵ Pink Sappire 0.95 ѵ) Ҥ : 42,000 ҷYR3849

ǹ Pink Sapphire 

(.ͧ 4.5 ྪ 36P=0.92 ѵ Pink Sapphire 0.95 ѵ)

Ҥ : 42,000 ҷ

ǹ Pink Sappire  (.ͧ 4.5 ྪ 22P=0.78 ѵ Pink Sappire 1.01 ѵ) Ҥ : 42,000 ҷYR3847

ǹ Pink Sapphire 

(.ͧ 4.5 ྪ 22P=0.78 ѵ Pink Sapphire 1.01 ѵ)

Ҥ : 42,000 ҷ

˹ 1/2
1 2  [Ѵ]
[Go to top]



Tel.0-2881-0002 M: 081-5625088 080-2222445
ྪ ҤҶ١ ҡԵµç